ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ลำพูน  vs สุราษฎร์ธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M2  สาย B สุพรรณบุรี  vs สงขลา
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
5 12:50 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M3  สาย B ขอนแก่น  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M4  สาย C ระยอง  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M5  สาย C น่าน  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D จันทบุรี  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M6  สาย B สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
5 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs ระยอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
6 13:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M7  สาย B สงขลา  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:20 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
8 13:20 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B ชัยภูมิ  vs ตราด
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
9 14.30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M8  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M9  สาย B สงขลา  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M10  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D ชัยนาท  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
5 12:50 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M11  สาย C ระยอง  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
6 13:20 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ลำพูน  vs ระยอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
7 15:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M12  สาย C ชัยภูมิ  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M13  สาย B สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B น่าน  vs ตราด
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M14  สาย C ชัยภูมิ  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C ชลบุรี  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
5 12:50 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบแรก M15  สาย C ระยอง  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
6 13:20 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D จันทบุรี  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 13 บุรีรัมย์  vs สุราษฎร์ธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง M16  สาย X ชัยภูมิ  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 14 ระยอง  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง M17  สาย Y เชียงใหม่  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
5 12:50 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 15 ชลบุรี  vs ตราด
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
6 15:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 16 น่าน  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 17 ลำพูน  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง M18  สาย Y น่าน  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 18 กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง M19  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
5 12:50 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 19 บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
6 15:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 20 ระยอง  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง M20  สาย X ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 21 ชัยภูมิ  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบสอง M21  สาย Y เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:10 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Payoff คู่ที่ 22 จันทบุรี  vs ระยอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page system M22 เชียงใหม่  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2 08:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Page system คู่ที่ 23 ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page system M23 สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4 10:40 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Page system คู่ที่ 24 ชัยภูมิ  vs จันทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
5 14:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page system M24 เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
6 15:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  Page system คู่ที่ 25 ลำพูน  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 26 กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ M25 ชัยภูมิ  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ