ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 3 กำแพงเพชร  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 2 ราชบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 4 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 6 พิจิตร  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 7 ราชบุรี  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 5 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 9 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 8 น่าน  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 10 ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 11 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 12 ศรีสะเกษ  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 1 กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13 11:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 13 กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14 11:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 14 พิจิตร  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15 11:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 15 ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
16 11:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 16 น่าน  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
17 11:40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 17 กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
18 11:55 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 18 พิจิตร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
19 11:55 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 19 ราชบุรี  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20 12:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 20 ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
21 12:10 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 21 สุราษฎร์ธานี  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
22 12:25 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 22 กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
23 12:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 23 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
24 12:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 24 ชลบุรี  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25 12:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 25 น่าน  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
26 12:50 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 26 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
27 13:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 27 กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
28 13:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 28 ศรีสะเกษ  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
29 13:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 30 สมุทรสาคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
30 13:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 29 นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
31 13:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 31 น่าน  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
32 14:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 32 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
33 14:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 33 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
34 14:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 34 ภูเก็ต  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
35 14:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 35 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
36 14:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 36 พระนครศรีอยุธยา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
37 14:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 37 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
38 14:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 38 ราชบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
39 14:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 39 ภูเก็ต  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
40 14:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 40 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
41 14:50 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 41 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
42 15:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 42 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
43 15:07 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 43 สงขลา  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
44 15:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 44 ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
45 15:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 45 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
46 15:40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 46 สุราษฎร์ธานี  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
47 15:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 47 ราชบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
48 15:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 48 ภูเก็ต  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
49 15:55 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 49 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
50 16:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 50 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
51 16:16 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 51 พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
52 16:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 52 สมุทรสงคราม  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
53 16:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 53 สุราษฎร์ธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
54 16:35 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 54 ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
55 16:48 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 55 ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
56 16:50 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 56 กำแพงเพชร  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
57 17:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 57 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
58 17:07 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 58 สมุทรสงคราม  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
59 17:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 59 ขอนแก่น  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
60 17:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 60 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
61 17:33 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 61 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
62 17:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 62 ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 62 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 63  สาย A กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 64  สาย C ศรีสะเกษ  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 65  สาย D พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 66  สาย D กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 09:40 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 67  สาย B ศรีสะเกษ  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 09:50 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 68  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 09:55 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 69  สาย B นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 10:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 70  สาย D ภูเก็ต  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 10:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 71  สาย C นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 10:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 72  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11 10:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 73  สาย D น่าน  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 10:35 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 74  สาย B ราชบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13 10:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 75  สาย B พิจิตร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14 10:49 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  พบกันหมด คู่ที่ 76  สาย C ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15 11:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 77 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
16 11:32 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 78 สมุทรสาคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
17 12:02 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 79 พิจิตร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
18 12:10 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 80 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
19 12:25 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 81 กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20 12:35 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 82 พิจิตร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
21 13:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 83 ชลบุรี  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
22 13:02 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 84 ราชบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
23 14:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 85 สมุทรสาคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
24 14:05 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 86 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25 14:25 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 87 พิจิตร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
26 14:25 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 88 กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
27 15:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 89 สมุทรสาคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
28 16:14 ซอฟท์เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 90 ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 09:20 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย C ราชบุรี  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 09:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย D พิจิตร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 09:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย G กำแพงเพชร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 09:45 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย E ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 09:45 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย F สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 10:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย H พิจิตร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 11:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 9 กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 11:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11 11:15 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 11 พิจิตร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 11:15 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 12 ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13 11:25 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 13 พิจิตร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14 11:25 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 14 ราชบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15 11:35 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 15 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
16 12:06 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 คน คู่ที่ 16 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 ราชบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 09:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 09:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 ชลบุรี  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 11:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 11:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 กำแพงเพชร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 13:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 23 กำแพงเพชร  vs กำแพงเพชร 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 08:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย G สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย A กำแพงเพชร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย B ราชบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 09:15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย A พิจิตร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 09:15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย B ชลบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย C กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 09:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย D สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 09:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย C ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 09:55 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย G สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11 10:10 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 11  สาย D พิจิตร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 10:10 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 12  สาย E ศรีสะเกษ  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13 10:20 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 13  สาย E กำแพงเพชร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14 10:25 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 14  สาย F ราชบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15 10:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 15  สาย G น่าน  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
16 10:40 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด คู่ที่ 16  สาย H ชลบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
17 10:55 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 17  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
18 11:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 18  สาย G สุราษฎร์ธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
19 11:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 19  สาย F กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20 11:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด คู่ที่ 20  สาย H พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
21 11:55 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 21 พิจิตร  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
22 12:10 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 22 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
23 12:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 23 ราชบุรี  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
24 14:15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 24 ชลบุรี  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
25 14:38 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 25 พิจิตร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
26 14:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 26 ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
27 14:50 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 27 สุพรรณบุรี  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
28 15:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 28 นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
29 15:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 29 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
30 15:50 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 30 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
31 16:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 31 ศรีสะเกษ  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
32 16:10 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 32 นครราชสีมา  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
33 16:25 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 33 กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
34 16:35 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 34 สุราษฎร์ธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
35 16:55 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 35 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
36 17:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 คน คู่ที่ 36 น่าน  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 36 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 37 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 38 สมุทรสาคร  vs พิจิตร 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 09:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 39 พิจิตร  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 09:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 40 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 10:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 41 ศรีสะเกษ  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 10:20 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 42 นครราชสีมา  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 10:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 43 กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 10:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 44 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 11:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 11:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46 สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11 11:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47 กำแพงเพชร  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 11:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48 พิจิตร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 49 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14 13:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 50 กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:05 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 1  สาย B ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 09:10 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 2  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 09:30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 3  สาย B ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 10:20 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 4  สาย C ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 11:05 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 5  สาย A กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 11:45 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 6  สาย D พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 12:20 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 7  สาย A พิจิตร  vs สงขลา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 12:20 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 8  สาย D กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 13:05 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 9  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 13:25 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 10  สาย C นครศรีธรรมราช  vs สมุทรสงคราม
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11 14:05 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 11  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 14:05 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 12  สาย C น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13 15:05 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 13  สาย B ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14 15:05 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด คู่ที่ 14  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15 16:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 15  สาย B ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
16 17:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด คู่ที่ 16  สาย C ราชบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:05 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 09:05 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 10:35 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 11:10 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 ชลบุรี  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 11:20 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 นครศรีธรรมราช  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6 11:20 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 พระนครศรีอยุธยา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 12:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 12:10 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 นครราชสีมา  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11 14:30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 สงขลา  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 14:30 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 29 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 30 สงขลา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ