ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นครสวรรค์  vs นครนายก
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A พิษณุโลก  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 11:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B นครนายก  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A พิษณุโลก  vs ระนอง
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 14:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A บุรีรัมย์  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A ระนอง  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B นครราชสีมา  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B กำแพงเพชร  vs นครนายก
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 11:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A สุพรรณบุรี  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A สมุทรปราการ  vs ระนอง
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B กำแพงเพชร  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 08:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A ระนอง  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B นครนายก  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 13:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22 กรุงเทพมหานคร  vs นครนายก
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23 ระนอง  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:30 เนตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 24 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ