ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
3 10.30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
4 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
5 18:00 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)  รอบคัดเลือก .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
6 18:30 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)  รอบคัดเลือก .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
7 19:00 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)  รอบคัดเลือก .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
8 19:30 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
9 20:00 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
10 20:30 เอ็กซ์ตรีม - Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  รอบรองชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  รอบรองชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
7 10.00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
8 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
9 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
10 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
11 14:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
12 14:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
13 15:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
14 15:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
15 15:30 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Classic Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
16 15:30 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Classic Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
17 17:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Long Ollie - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
18 17:30 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Classic Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
19 18:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard High Ollie - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
20 18:30 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Pair Slalom ประเภทคู่ (ทีม)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
4 10:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย  รอบคัดเลือก .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
5 11:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Stunt Skate Cross - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
6 13:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
8 14:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Stunt (High Jump) ประเภทบุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
9 14:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
10 14:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
11 15:00 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Mini Ramp - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
12 16:00 เอ็กซ์ตรีม - Inline Skate Park - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
13 17:30 เอ็กซ์ตรีม - Inline Miniramp - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
14 18:00 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
15 18:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Park - บุคคล  รอบคัดเลือก .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
16 19:00 เอ็กซ์ตรีม - Freestyle Slide (บุคคลหญิง)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เอ็กซ์ตรีม - Elimination อายุ 8 -20 ปี - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 เอ็กซ์ตรีม - Elimination อายุ 8 -20 ปี - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
3 14:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Game Of Skate - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
4 16:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Park - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
5 18:30 เอ็กซ์ตรีม - Skateboard Best Trick - บุคคล  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ