ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5 11:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7 12:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10 14:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
12 15:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5 11:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8 13:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10 14:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5 11:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย C
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8 13:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย D
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10 14:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5 11:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8 13:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย A
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10 14:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5 11:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย C
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย D
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8 13:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10 14:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย A
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย B
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5 11:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย C
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย D
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8 13:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10 14:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11 15:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย Y
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย X
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 38
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5 11:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 39
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 40
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8 13:00 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9 14:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 41
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10 14:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5 12:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6 12:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8 14:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 41
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 46
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3 10:30 ฮอกกี้ - กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4 11:00 ฮอกกี้ - ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 47
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ