ประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 1 ลำปาง  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 2 สุรินทร์  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 2 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 1 นครราชสีมา  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 3 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 4 กระบี่  vs เชียงใหม่
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 3 นครสวรรค์  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 2 สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 1 ชลบุรี  vs เชียงราย
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 1 สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 2 ชลบุรี  vs ปัตตานี
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 3 ขอนแก่น  vs ภูเก็ต
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 4 นครสวรรค์  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 3 สุพรรณบุรี  vs สุโขทัย
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 4 บุรีรัมย์  vs เชียงใหม่
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 1 เชียงราย  vs ลำปาง
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 2 นครศรีธรรมราช  vs สุรินทร์
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 2 ปัตตานี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 1 นนทบุรี  vs นครราชสีมา
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 3 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 4 บุรีรัมย์  vs กระบี่
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 3 สุโขทัย  vs นครสวรรค์
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง .None  สาย ก ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง .None  สาย ข สุรินทร์  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง .None  สาย ค กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง .None  สาย ก สมุทรปราการ  vs ปัตตานี
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
3 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง .None  สาย ค นครสวรรค์  vs เชียงใหม่
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
4 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง .None  สาย ง บุรีรัมย์  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง .None  สาย ข ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
6 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง .None  สาย ง กระบี่  vs สุโขทัย
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ชลบุรี  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None สมุทรปราการ  vs นครสวรรค์
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 2
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None นครราชสีมา  vs กระบี่
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม) สนาม 3
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม)
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ