ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 11:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 45 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 11:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 45 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 11:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 45 กก. - หญิง ไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 11:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 11:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 11:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 11:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 11:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 11:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 13.00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 13.00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 13:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 59 กก. - หญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 59 กก. - หญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 59 กก. - หญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 11:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 73 กก. - ชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 11:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 73 กก. - ชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 11:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 73 กก. - ชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 14:30 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 81 กก. - ชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 14:30 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - ชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 14:30 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 81 กก. - ชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 16:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 89 กก. - ชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 16:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 89 กก. - ชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 16:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 89 กก. - ชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 64 กก. - หญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 64 กก. - หญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 64 กก. - หญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 11:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 96 กก. - ชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 11:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 96 กก. - ชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 11:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 96 กก. - ชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 13:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 71 กก. - หญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 13:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 71 กก. - หญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 13:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 71 กก. - หญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 14:30 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 102 กก. - ชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 14:30 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 102 กก. - ชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 14:30 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 102 กก. - ชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 16:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 76 กก. - หญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 16:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 76 กก. - หญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 16:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 76 กก. - หญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 10.00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 10:00 ยกน้ำหนัก - สแนทซ์ - รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 10:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 13:00 ยกน้ำหนัก - สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 13:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 13:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 13:00 ยกน้ำหนัก - สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 13:00 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก ขึ้นไป. - ชาย เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 13:00 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 14:30 ยกน้ำหนัก - สแนทช์ - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 14:30 ยกน้ำหนัก - คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 14:30 ยกน้ำหนัก - น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ