ประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก อ่างทอง  vs ระนอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 11:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 13.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 14.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B นครปฐม  vs สุรินทร์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 16.25 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ค นครปฐม  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 18.00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C ปทุมธานี  vs บุรีรัมย์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ข อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 10:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D อุดรธานี  vs สงขลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 13.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ก ระยอง  vs อ่างทอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 14.40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 16.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ง ชัยภูมิ  vs บุรีรัมย์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 17.55 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ก นครปฐม  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A เพชรบูรณ์  vs สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B เชียงราย  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ข ชุมพร  vs แพร่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก ระนอง  vs ระยอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 10:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C สุพรรณบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 12.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ง เชียงราย  vs ชัยภูมิ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 14.00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D เชียงราย  vs อุดรธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15.50 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ค นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 17.20 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A เชียงใหม่  vs ยะลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B เชียงราย  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ก เชียงใหม่  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A เพชรบูรณ์  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ข ชุมพร  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A นครศรีธรรมราช  vs สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ก ปทุมธานี  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข ราชบุรี  vs อุดรธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 10:35 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B สุรินทร์  vs ชลบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 12.10 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ค เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 13:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D สงขลา  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ง บุรีรัมย์  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 17.10 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย C บุรีรัมย์  vs สุพรรณบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย ก นครปฐม  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย ก ราชบุรี  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย A สระบุรี  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย ก เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย ข ชุมพร  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs แพร่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย B ชลบุรี  vs เชียงราย
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย จ อุดรธานี  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 10:20 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย X นครปฐม  vs สงขลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 12.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย จ อ่างทอง  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 13:55 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15.40 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 17.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย Y ชลบุรี  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย ข แพร่  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย B นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย ก ปทุมธานี  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย A ระยอง  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย ก เชียงใหม่  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย ก นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย A นครศรีธรรมราช  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย ฉ ระยอง  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 10:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย Y ยะลา  vs บุรีรัมย์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 12.50 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย จ นครปฐม  vs อุดรธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 14.25 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย X ปทุมธานี  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 16.20 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย จ เชียงราย  vs อ่างทอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 17.35 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย X สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย ก นครปฐม  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย A ระยอง  vs สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย ก นครศรีธรรมราช  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย A เพชรบูรณ์  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย ก เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 58  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 59  สาย ข แพร่  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย B ชลบุรี  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย ฉ ชัยภูมิ  vs ระยอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 10:35 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย Y เชียงราย  vs ยะลา
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 12.25 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย ฉ เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 14.10 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย Y บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15.45 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย จ อุดรธานี  vs อ่างทอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 16:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 63  สาย C ระยอง  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 16:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 74  สาย ค นครปฐม  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 17.10 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย X นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 64  สาย D ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 75  สาย ง กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบที่9-10 คู่ที่ 66 เพชรบูรณ์  vs สระบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 67  สาย C นครศรีธรรมราช  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 78  สาย ค เชียงใหม่  vs แพร่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 68  สาย D เชียงราย  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 79  สาย ง ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 69  สาย C นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 80  สาย ค เชียงใหม่  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 19:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 70  สาย D เชียงราย  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 19:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 81  สาย ง ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 19:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 71  สาย C ราชบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 19:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 82  สาย ค แพร่  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 21 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 43  สาย ฉ ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 10:35 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 44  สาย Y ยะลา  vs ชลบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 12.25 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 45  สาย ฉ เชียงใหม่  vs ชัยภูมิ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 14.15 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 46  สาย Y บุรีรัมย์  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15.50 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 47  สาย จ เชียงราย  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 16:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 83  สาย D อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 16:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 92  สาย ง ปทุมธานี  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 16:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 84  สาย C ระยอง  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 16:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 93  สาย ค นครปฐม  vs แพร่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 16:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 85  สาย D ชลบุรี  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 16:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 94  สาย ง กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 17.10 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 48  สาย X สงขลา  vs ปทุมธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 86  สาย C นครราชสีมา  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 95  สาย ค อ่างทอง  vs เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 87  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 96  สาย ง อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 88 นครศรีธรรมราช  vs เชียงราย
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 97 นครปฐม  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 89 ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 98 แพร่  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 90 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 99 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 91 ระยอง  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 100 อ่างทอง  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 16:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  ไม่ระบุ คู่ที่ 101 เชียงราย  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 16:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  ไม่ระบุ คู่ที่ 109 อุดรธานี  vs แพร่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 16:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  ไม่ระบุ คู่ที่ 102 ราชบุรี  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  ไม่ระบุ คู่ที่ 110 เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 16:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบที่7-8 คู่ที่ 103 เชียงราย  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 16:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบที่7-8 คู่ที่ 111 อุดรธานี  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบ 5-6 คู่ที่ 104 นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 17:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบ 5-6 คู่ที่ 112 แพร่  vs เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 105 นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 17:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 113 นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 106 กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 17:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 114 กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 18.00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 115 ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 107 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 108 ชลบุรี  vs ระยอง
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 116 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 12.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49 อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 13:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 นครปฐม  vs ชัยภูมิ
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 17.00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52 ปทุมธานี  vs เชียงราย
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 53 อ่างทอง  vs นครปฐม
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 11:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 54 กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ