ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (28 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
2 10:30 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (14 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 จักรยาน - ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:43 จักรยาน - ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 10:45 จักรยาน - ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 จักรยาน - ประเภทถนน อินไลน์เรส - ชาย (118.2 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
ถนนหมายเลข 21 - 226 คลองส่งน้ำห้วยจรเข้มาก -บ้านปรุ
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 จักรยาน - ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (78.8 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:15 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง  ไทม์ไทรอัล .None
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
2 10:15 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย  ไทม์ไทรอัล .None
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
3 11:20 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง  รอบแรก Heat 1
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
4 11:20 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง  รอบแรก Heat 2
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
5 11:20 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย  รอบแรก Heat 1
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
6 11:20 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย  รอบแรก Heat 2
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
7 11:20 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย  รอบแรก Heat 3
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
8 12:00 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
9 12:00 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
2 09:00 จักรยาน - สแครช - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
3 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบไทม์ไทรอัล 200 เมตร .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
4 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบไทม์ไทรอัล 200 เมตร .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
5 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)  รอบคัดเลือก .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
6 09:55 จักรยาน - ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
7 10:20 จักรยาน - ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
8 14:45 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)  รอบคัดเลือก .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
9 15:05 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)  รอบคัดเลือก .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
10 15:25 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบแรก .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
11 15:25 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบแรก .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
12 15:25 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบแรก .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
13 15:25 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบแรก .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
14 15:25 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบแรก .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
15 15:25 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบแรก .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
16 15:45 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบแก้ตัว .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
17 15:45 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบแก้ตัว .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 17 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:20 จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
2 09:20 จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
3 09:20 จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
4 09:20 จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
5 09:55 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
6 09:55 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
7 09:55 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
8 09:55 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
9 10:10 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
10 10:10 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
11 10:10 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
12 10:10 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
13 10:30 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
14 10:30 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)  รอบชิงที่ 3 .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
15 10:30 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)  รอบคัดเลือก .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
16 11:25 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
17 11:25 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
18 11:30 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
19 11:30 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
20 11:45 จักรยาน - ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
2 09:15 จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
3 09:25 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
4 10:10 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
5 10:30 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
6 10:35 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ