ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2 07:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2 07:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3 07:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
4 07:00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 3 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2 07:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 3 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3 07:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
4 07:00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2 07:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3 07:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
4 09:00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ