ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย B นครราชสีมา  vs แพร่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย C เชียงใหม่  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย B เชียงใหม่  vs ลพบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย C นครปฐม  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 12:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 12:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย D นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 12:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 12:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย D นครราชสีมา  vs ตรัง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 15:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย B ตรัง  vs แพร่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 15:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย C บุรีรัมย์  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 15:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย B อุดรธานี  vs ลพบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 15:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย C นนทบุรี  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย D สระบุรี  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 12:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย B เชียงใหม่  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 12:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย C นครปฐม  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 15:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย B นครราชสีมา  vs ตรัง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย C เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 15:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย D นครศรีธรรมราช  vs สระบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR2 .None  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR2 .None  สาย D ระนอง  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR2 .None  สาย E ขอนแก่น  vs ระยอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR2 .None  สาย G นราธิวาส  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย B ลพบุรี  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย D นครพนม  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย E สกลนคร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย G ระยอง  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 10:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย E นครปฐม  vs สงขลา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 10:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย B อุดรธานี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 10:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย B นครปฐม 2  vs สงขลา 2
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 10:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย D ระนอง  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 10:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 10:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย G ลำปาง  vs เพชรบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย G ยะลา  vs ระยอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย E นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย B ลำปาง  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย D ตรัง  vs สมุทรสาคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย E ตรัง  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 11:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR2 .None  สาย D ตรัง  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 11:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR2 คู่ที่ 2  สาย G นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR2 คู่ที่ 2  สาย E สงขลา  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 11:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR2 คู่ที่ 2  สาย G นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR2 คู่ที่ 2  สาย B สมุทรปราการ  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR2 คู่ที่ 2  สาย B เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR2 คู่ที่ 2  สาย D แพร่  vs สระบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR2 คู่ที่ 2  สาย E ภูเก็ต  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 12:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR2 คู่ที่ 2  สาย G พระนครศรีอยุธยา  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 12:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย B อุดรธานี  vs สมุทรปราการ
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 12:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย D พิษณุโลก  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย B นครราชสีมา  vs ตรัง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย G นครปฐม  vs ชลบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย G สุราษฎร์ธานี  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย D ปราจีนบุรี  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย E ระยอง  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 13:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย B ชลบุรี  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 13:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย D ภูเก็ต  vs สระบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 13:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย B สงขลา  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 13:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 14:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย G เพชรบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 14:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย D ลำปาง  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 14:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย B ภูเก็ต  vs ลพบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 14:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย E อุดรธานี  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 14:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย E สงขลา  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 14:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย D พิษณุโลก  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 14:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย G ระยอง  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 14:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย G ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 15:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย D สมุทรสาคร  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 15:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย B ขอนแก่น  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย G กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย D สระบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 15:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย E ปทุมธานี  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 15:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย G เชียงใหม่  vs เลย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย B นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย E เชียงราย  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 56 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR3 .None  สาย B สุพรรณบุรี  vs ตรัง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย C นครปฐม  vs สกลนคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR3 .None  สาย D ระนอง  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR3 .None  สาย E ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย F เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR3 .None  สาย G นราธิวาส  vs ชลบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย H นครราชสีมา  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 10:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย A เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 10:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย B ลพบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 10:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 10:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย D นครพนม  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย E สกลนคร  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย F นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย G ระยอง  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย H นครสวรรค์  vs นครพนม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 11:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 11:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย B นครปฐม  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 11:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย C สกลนคร  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 11:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย D ระนอง  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย E นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย F นครสวรรค์  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย G ยะลา  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย H เชียงใหม่  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย A นครศรีธรรมราช  vs แพร่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย B อุดรธานี  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย C เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 12:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย E นครปฐม  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 12:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย F นครราชสีมา  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 12:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย G ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 12:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย H ปราจีนบุรี  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย B ลำปาง  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย C นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย D ตรัง  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 13:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย E ตรัง  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 13:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย F ลำปาง  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 13:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย G นครศรีธรรมราช  vs เลย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 13:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย H พระนครศรีอยุธยา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 14:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย A นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 14:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR3 .None  สาย B สมุทรปราการ  vs ลพบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 14:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 14:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR3 .None  สาย D ตรัง  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 14:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR3 .None  สาย E ภูเก็ต  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 14:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย F สุพรรณบุรี  vs เชียงราย
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 14:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR3 .None  สาย G พระนครศรีอยุธยา  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 14:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย H เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย A นครปฐม  vs ฉะเชิงเทรา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR3 .None  สาย B เชียงใหม่  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR3 .None  สาย D แพร่  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR3 .None  สาย E สงขลา  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย F นครราชสีมา  vs สมุทรปราการ
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR3 .None  สาย G นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย H เชียงใหม่  vs สระบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 56 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  QF .None สกลนคร  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  QF .None ระยอง  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  QF .None นครปฐม  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  QF .None เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  QF .None ระยอง  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 10:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 10:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  QF .None สุพรรณบุรี  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 10:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 10:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  QF .None ระยอง  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 10:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  QF .None นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 10:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  QF .None เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 10:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  QF .None นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 10:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  QF .None นครศรีธรรมราช  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  QF .None เชียงใหม่  vs สมุทรสาคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  QF .None ปทุมธานี  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  QF .None เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  QF .None เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  QF .None ปราจีนบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  QF .None นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  QF .None นครปฐม  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  QF .None สงขลา  vs สมุทรปราการ
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None ระยอง  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร 2  vs ระยอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 10:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 10:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 10:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None นครสวรรค์  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 10:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None นครปฐม  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ .None สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ .None สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs ระยอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 10:15 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 10:50 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 11:05 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ