ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
4 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
4 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3 10:45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
4 10:45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
5 11:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วงนิ่ง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2 09:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3 10:15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
4 10:15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
5 11:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3 14:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
4 14:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2 10:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3 11:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
4 11:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - เชือก - หญิง  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2 14:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง  สะสมคะแนน .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3 16:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ป รวมอุปกรณ์  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ป อุปกรณ์ 5 ริบบิ้น  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2 09:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ป อุปกรณ์ 5 ห่วง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3 10:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
4 14:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - เชือก - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
2 10:15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
3 11:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
4 11:45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ