ประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B พัทลุง  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A จันทบุรี  vs อุบลราชธานี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A พะเยา  vs เพชรบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสงคราม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C พะเยา  vs ตรัง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A เชียงราย  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 10:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B สระบุรี  vs ศรีสะเกษ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 10:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 11:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B อุบลราชธานี  vs บุรีรัมย์
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 11:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C สมุทรปราการ  vs จันทบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 12:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C อุบลราชธานี  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 12:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย C สงขลา  vs กาญจนบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 13:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D จันทบุรี  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B นนทบุรี  vs กาญจนบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย B เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย B สมุทรปราการ  vs ลำปาง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A พะเยา  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 16:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย C ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย C ขอนแก่น  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 17:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย A จันทบุรี  vs เชียงใหม่
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 18:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย A อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09.40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B เชียงราย  vs สมุทรปราการ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 10.20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 11.00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 11.40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C พัทลุง  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C ตรัง  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D ขอนแก่น  vs เชียงราย
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 15:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย B สระบุรี  vs อุบลราชธานี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย B ศรีสะเกษ  vs บุรีรัมย์
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย C อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 16:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย C สมุทรปราการ  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 17:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย C จันทบุรี  vs กาญจนบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D พัทลุง  vs สงขลา
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 17:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย A ตาก  vs เชียงราย
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 18:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A นครสวรรค์  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B กาญจนบุรี  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 25  สาย C ขอนแก่น  vs พัทลุง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 26  สาย C ศรีสะเกษ  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A สมุทรปราการ  vs เพชรบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 16:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 27  สาย A อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 28  สาย A จันทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B เพชรบูรณ์  vs สมุทรสงคราม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 17:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 29  สาย B สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 18:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 30  สาย B เชียงราย  vs ลำปาง
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C สมุทรปราการ  vs พะเยา
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 31  สาย C จันทบุรี  vs สงขลา
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 32  สาย C สมุทรปราการ  vs กาญจนบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย C ศรีสะเกษ  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 16:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 33  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 34  สาย A ตาก  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D สงขลา  vs จันทบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 17:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 35  สาย B ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 18:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 36  สาย B สระบุรี  vs บุรีรัมย์
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 26 นนทบุรี  vs ชัยภูมิ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 16:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27 สมุทรปราการ  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 37  สาย X จันทบุรี  vs สมุทรปราการ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 17:10 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 38  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 17:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28 ขอนแก่น  vs ตรัง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 39  สาย Y อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 18:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 40  สาย Y นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29 จันทบุรี  vs พะเยา
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31 สมุทรปราการ  vs สงขลา
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 41  สาย X จันทบุรี  vs ขอนแก่น
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 17:10 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 42  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32 ศรีสะเกษ  vs สมุทรสงคราม
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 43  สาย Y อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 18:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 44  สาย Y อุบลราชธานี  vs จันทบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 นนทบุรี  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 พะเยา  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 45  สาย X สมุทรปราการ  vs ขอนแก่น
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 17:10 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 46  สาย X ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 17:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 47  สาย Y กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 18:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 48  สาย Y นครศรีธรรมราช  vs จันทบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49 จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 17:10 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 อุบลราชธานี  vs ขอนแก่น
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 17:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 18:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52 อุบลราชธานี  vs สมุทรปราการ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 37 ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 10:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 53 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 10:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 54 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 11:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ