ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A เชียงราย  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs กระบี่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B นครศรีธรรมราช  vs พังงา
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 14:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B อุตรดิตถ์  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C ปราจีนบุรี  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D กาญจนบุรี  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 16:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D น่าน  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A อุบลราชธานี  vs กระบี่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A กระบี่  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B พังงา  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 14:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B นนทบุรี  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C สระบุรี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D ลำพูน  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 16:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D นครศรีธรรมราช  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A เชียงราย  vs กระบี่
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A กาญจนบุรี  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 14:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B อุตรดิตถ์  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 15:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C ปราจีนบุรี  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C ศรีสะเกษ  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D กาญจนบุรี  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 16:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D น่าน  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 13 เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 13 กระบี่  vs สระบุรี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14 ศรีสะเกษ  vs กระบี่
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 14 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 15 อุตรดิตถ์  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 15 นครศรีธรรมราช  vs ลำพูน
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 16 นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 16 บุรีรัมย์  vs พังงา
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 เพชรบูรณ์  vs กระบี่
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 กระบี่  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 อุตรดิตถ์  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 นครศรีธรรมราช  vs พังงา
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 19 เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 10:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 19 กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ