ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:08 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:16 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:24 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 08:32 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 08:40 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 08:48 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 08:56 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:04 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:12 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:20 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:28 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09:36 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09:44 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09:52 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 10:00 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 10:08 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 10:16 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 10:24 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 10:32 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 10:40 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 10:48 เรือพาย - คยัค 1000 เมตร บุคคลหญิง  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 10:56 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 11:04 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 11:12 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 11:20 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 11:28 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 11:36 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 11:44 เรือพาย - คยัค 1000 เมตร บุคคลหญิง  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 11:52 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 12:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 12:08 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 12:16 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 12:24 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 12:32 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 12:40 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 12:48 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 12:56 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 13:04 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 13:12 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 13:20 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 13:28 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 13:36 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 13:44 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 13:52 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 14:00 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 14:08 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 14:16 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 14:24 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 14:32 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 14:40 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 14:48 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 14:56 เรือพาย - คยัค 1000 เมตร บุคคลหญิง  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 15:04 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 15:12 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 15:20 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร ชายคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 15:28 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 15:36 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 15:44 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 15:52 เรือพาย - คยัค 1000 เมตร บุคคลหญิง  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 16:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 16:08 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 62 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:38 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:46 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:54 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:02 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:10 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:18 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:26 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:34 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:42 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:50 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:58 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 10.14 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 10:06 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 10:22 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 10:30 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 10:38 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 10:46 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 10:54 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 11:02 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 11:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 11:18 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 11:26 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 11:34 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 11:42 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 11:50 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 13:20 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 13:28 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 13:36 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 13:44 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 13:52 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 14:00 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 14:08 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 14:16 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 14:24 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 14:32 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 14:40 เรือพาย - แคนู 1000 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 14:48 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 14:56 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 15:04 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 15:30 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 15:32 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 15:34 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 15:36 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 15:38 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 15:40 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 15:44 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 15:44 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 15:46 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 15:48 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 15:50 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 15:52 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 15:54 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 15:58 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 15:58 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 16:00 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 16:02 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 16:04 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 16:06 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 16:08 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 16:10 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 16:12 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 16:14 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 16:16 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 16:18 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 16:20 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 16:22 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 16:24 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
69 16:26 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
70 16:28 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
71 16:30 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 16:32 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
73 16:34 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
74 16:36 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 16:38 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 16:40 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
77 16:42 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
78 16:44 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
79 16:46 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 16:48 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 16:50 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 16:52 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 16:54 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 16:56 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
85 16:58 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
86 17:00 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
87 17:02 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
88 17:04 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 17:06 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 17:08 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
91 17:10 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
92 17:12 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
93 17:14 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
94 17:16 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
95 17:18 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
96 17:20 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
97 17:22 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
98 17:24 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
99 17:26 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
100 17:28 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 100 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:45 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 08:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 08:55 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:00 เรือพาย - กรรเชียง 1 คน หญิง พายคู่ (M1X) ระยะ 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:05 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:10 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:15 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:25 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09:30 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09:35 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09:40 เรือพาย - กรรเชียง 1 คน หญิง พายคู่ (M1X) ระยะ 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 09:45 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 09:50 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 09:55 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 10:00 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 10:05 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 10:10 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 10:15 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 10:20 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 10:25 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 10:30 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 10:35 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 10:40 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 10:45 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 10:50 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 10:55 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 11:00 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 11:05 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 11:10 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 11:15 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 11:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 11:25 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 11:30 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 11:35 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 11:40 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 11:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 11:45 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 11:45 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 11:50 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 11:55 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 12:00 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 12:05 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 12:10 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  H4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 13:40 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 13:45 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 13:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 13:55 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 14:00 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 14:05 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 14:10 เรือพาย - กรรเชียง 1 คน หญิง พายคู่ (M1X) ระยะ 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 14:15 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 14:20 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 14:25 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 14:30 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 14:35 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 14:40 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 14:45 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 14:50 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 14:55 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 15:00 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 15:05 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 15:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 15:15 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 15:20 เรือพาย - กรรเชียง 1 คน ชาย พายคู่ (M1X) ระยะ 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 68 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:05 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:10 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:15 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 08:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 08:25 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 08:30 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 08:35 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 08:40 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 08:45 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 08:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 08:55 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09:00 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09:05 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 09:15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 09:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 09:25 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 09:30 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 09:35 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 09:40 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 09:45 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 09:50 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 09:55 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 10:00 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 10:05 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 10:10 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 10:15 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 10:30 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 10:32 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 10:34 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 10:36 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 10:38 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 10:40 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 10:42 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 10:44 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 10:46 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 10:48 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 10:50 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 10:52 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  Run3 คู่ที่ 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 10:54 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 10:56 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 10:58 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 11:00 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 11:02 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 11:04 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 11:06 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 11:08 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 11:10 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 11:12 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 11:14 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 11:16 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 11:18 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 11:20 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 11:22 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 11:24 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 11:26 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 11:28 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 11:30 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 11:32 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 11:34 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 11:36 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 11:38 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 11:40 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 11:42 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 11:44 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 11:46 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 11:48 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
69 11:50 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
70 11:52 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
71 11:54 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 11:56 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
73 11:58 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
74 12:00 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
75 12:02 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
76 12:04 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
77 12:06 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
78 12:08 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
79 12:10 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
80 12:12 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  Run3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
81 12:14 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
82 12:16 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
83 12:18 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  Run4 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
84 12:20 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN 1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
85 13:00 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
86 13:02 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
87 13:04 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
88 13:06 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
89 13:08 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
90 13:10 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
91 13:12 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
92 13:14 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
93 13:45 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
94 13:50 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
95 13:55 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
96 14:00 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
97 14:05 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
98 14:10 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
99 14:15 เรือพาย - กรรเชียง 1 คน หญิง พายคู่ (M1X) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
100 14:20 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
101 14:25 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
102 14:30 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
103 14:35 เรือพาย - กรรเชียง 1 คน ชาย พายคู่ (M1X) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
104 14:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
105 14:45 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
106 14:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
107 14:55 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
108 15:00 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 108 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08.35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08.40 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08.45 เรือพาย - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 08.50 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 08.55 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09.05 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09.10 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09.15 เรือพาย - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09.20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09.25 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09.30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09.35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09.40 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09.45 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 09.50 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 09.55 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 09:00 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 10.00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 10.05 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 10.10 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 10.15 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 10.20 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 10.25 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 10.30 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 10.35 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 10.40 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 10.45 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 10.50 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 10.55 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 11.00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 11.05 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 11.10 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 11.15 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 11.20 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H3 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 11.25 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 11.30 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 11.35 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 11.40 เรือพาย - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 11.45 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 11.50 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 11.55 เรือพาย - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 12.00 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 12.05 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
45 12.10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
46 12.15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
47 12.20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
48 12.25 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
49 12.30 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
50 12.35 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
51 12.40 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
52 13.40 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
53 13.45 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
54 13.50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
55 13.55 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
56 14.00 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
57 14.05 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
58 14.10 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
59 14.15 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
60 14.20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
61 14.25 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
62 14.30 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
63 14.35 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
64 14.40 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
65 14.45 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
66 14.50 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
67 14.55 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
68 15.00 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
69 15.05 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
70 15.10 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
71 15.15 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
72 15.20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
73 15.25 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 73 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 09:05 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 09:10 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 09:15 เรือพาย - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 09:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 09:25 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:30 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:35 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:40 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:45 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:50 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:55 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ