ประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 1 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 2 อุทัยธานี  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 3 ขอนแก่น  vs สมุทรสงคราม
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 4 สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 1 สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 2 นครปฐม  vs นนทบุรี
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 3 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 4 กระบี่  vs สุโขทัย
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 3 สมุทรสงคราม  vs น่าน
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 4 สงขลา  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 2 นครศรีธรรมราช  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 2 นนทบุรี  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 3 นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16.00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 4 สุโขทัย  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 3 น่าน  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 4 สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 1 ลำปาง  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย 2 บุรีรัมย์  vs อุทัยธานี
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย 1 เชียงใหม่  vs สมุทรสาคร
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 2 อ่างทอง  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 3 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย 4 บุรีรัมย์  vs กระบี่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบสอง .None  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs อุทัยธานี
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบสอง .None  สาย ข นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบสอง .None  สาย ค สมุทรสงคราม  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบสอง .None  สาย ง สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย ข นนทบุรี  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย ค นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย ง สุโขทัย  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ