ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นนทบุรี  vs สุรินทร์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B พะเยา  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นนทบุรี  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
14 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A นครปฐม  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A อุดรธานี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
17 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
18 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A สุรินทร์  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
20 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B นครปฐม  vs พะเยา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
21 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
22 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย B ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
23 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
24 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A พะเยา  vs เชียงใหม่
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
25 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
26 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B นนทบุรี  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A ระยอง  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B พัทลุง  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย A พัทลุง  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B ชลบุรี  vs พะเยา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 3  สาย B ศรีสะเกษ  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A พะเยา  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B อุดรธานี  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
14 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย A อุดรธานี  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
17 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย B ลำปาง  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
18 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย A นนทบุรี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย A สุรินทร์  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
20 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
21 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย B พะเยา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
22 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสี่ คู่ที่ 3  สาย B ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
23 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย B ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
24 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย B เพชรบูรณ์  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นนทบุรี  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นนทบุรี  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย C นครราชสีมา  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย C พัทลุง  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย D เชียงราย  vs สระบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สุรินทร์  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B ลำพูน  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
14 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย D ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
17 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B สุรินทร์  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
18 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย C พัทลุง  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย C นครศรีธรรมราช  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
20 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs เชียงราย
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
21 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย D สระบุรี  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
22 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
23 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A นครราชสีมา  vs สุรินทร์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
24 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
25 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
26 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย B มหาสารคาม  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
27 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
28 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
29 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย C พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
30 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 30 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B สุรินทร์  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย C พัทลุง  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย C นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs สระบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย D เชียงราย  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A ลำปาง  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย A สมุทรสาคร  vs สุรินทร์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 3  สาย B ลำพูน  vs มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A เชียงใหม่  vs มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B พะเยา  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
14 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย C พัทลุง  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
17 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2  สาย X นครราชสีมา  vs สุรินทร์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
18 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1  สาย Y กาญจนบุรี  vs เชียงราย
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2  สาย Y สมุทรสาคร  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
20 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย A นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
21 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย A สมุทรสาคร  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
22 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
23 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย B ชลบุรี  vs มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
24 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสี่ คู่ที่ 3  สาย B พัทลุง  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
25 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1  สาย X นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
26 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2  สาย X ลำพูน  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
27 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1  สาย Y มหาสารคาม  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
28 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2  สาย Y พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กาญจนบุรี  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7 13:00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8 13:00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมุทรสาคร  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9 13:00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย C เชียงใหม่  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย D พัทลุง  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A มหาสารคาม  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B ลำปาง  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B เชียงราย  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย C กาญจนบุรี  vs เชียงใหม่
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
14 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย D นนทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A เพชรบูรณ์  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
17 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย A ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
18 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย B ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
20 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย B นครปฐม  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B เชียงราย  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย C กาญจนบุรี  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย D พัทลุง  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 3  สาย A มหาสารคาม  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย B นนทบุรี  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 3  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2  สาย X เชียงใหม่  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1  สาย Y ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
14 13:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2  สาย Y อุดรธานี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย A ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
17 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสี่ คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
18 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสี่ คู่ที่ 2  สาย B นนทบุรี  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19 13:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสี่ คู่ที่ 3  สาย B พัทลุง  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 19 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 นนทบุรี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5 10:30 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6 10:30 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ