ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย A กาญจนบุรี  vs สงขลา
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:30 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาสารคาม 3  vs ระยอง
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 12:30 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาสารคาม 3  vs พิษณุโลก 2
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None กาญจนบุรี  vs นครนายก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None ภูเก็ต  vs สงขลา
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None เชียงราย  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None ศรีสะเกษ  vs ระยอง
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None พิษณุโลก  vs ราชบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None สงขลา  vs นครนายก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None กาญจนบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None อุดรธานี  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None ราชบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None ระยอง  vs พิษณุโลก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None นครนายก  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None สงขลา  vs กาญจนบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None เชียงราย  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 11:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบแบ่งกลุ่ม .None ราชบุรี  vs ระยอง
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None นครนายก  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None พิษณุโลก  vs สงขลา
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 22 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ .None ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ .None นครนายก  vs สงขลา
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 13:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาสารคาม  vs นครนายก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None ราชบุรี  vs พิษณุโลก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None พิษณุโลก  vs นครนายก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None นราธิวาส  vs กำแพงเพชร
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None สงขลา  vs ปราจีนบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None ราชบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None อุดรธานี  vs นครปฐม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None มหาสารคาม  vs สงขลา
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None ปราจีนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None สุโขทัย  vs นครปฐม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None กระบี่  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None ศรีสะเกษ  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
13 09.45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None สงขลา  vs ราชบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
14 09.45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None พิษณุโลก  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
15 09.45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None นครปฐม  vs ปราจีนบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
16 09.45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None กรุงเทพมหานคร  vs สุโขทัย
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 09.45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None ภูเก็ต  vs กระบี่
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 09.45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
19 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None กำแพงเพชร  vs พิษณุโลก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
20 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None นครนายก  vs นราธิวาส
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
21 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None มหาสารคาม  vs สงขลา
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
22 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None ปราจีนบุรี  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None นครปฐม  vs ราชบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None ภูเก็ต  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None พิษณุโลก  vs นราธิวาส
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
26 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None กำแพงเพชร  vs นครนายก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
27 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None สงขลา  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
28 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None มหาสารคาม  vs ปราจีนบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
29 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None ราชบุรี  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
30 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบแบ่งกลุ่ม .None นครปฐม  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
31 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None ราชบุรี  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
32 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None สงขลา  vs พิษณุโลก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
33 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None ปราจีนบุรี  vs สุโขทัย
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
34 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
35 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None กระบี่  vs ศรีสะเกษ
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
36 11:10 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบแบ่งกลุ่ม .None ภูเก็ต  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
37 13:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None อุดรธานี  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
38 13:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ภูเก็ต  vs นราธิวาส
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
39 13:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None พิษณุโลก  vs นครปฐม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
40 13:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None สงขลา  vs กำแพงเพชร
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
41 13:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None สุโขทัย  vs ราชบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
42 13:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None นครปฐม  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
43 13:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ศรีสะเกษ  vs ปราจีนบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
44 13:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาสารคาม  vs อุดรธานี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 44 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ราชบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบรองชนะเลิศ .None อุดรธานี  vs นราธิวาส
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบรองชนะเลิศ .None นครปฐม  vs กำแพงเพชร
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 13:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ .None นราธิวาส  vs กำแพงเพชร
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 13:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None ราชบุรี  vs มหาสารคาม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย A นครพนม  vs นครปฐม
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2 08:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย B ระยอง 2  vs กระบี่
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3 08:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย A ภูเก็ต  vs นครนายก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4 08:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย B นราธิวาส  vs ราชบุรี
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5 12:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ .None นครปฐม  vs นราธิวาส
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6 12:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None ภูเก็ต  vs นครนายก
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ