ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 13:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (ชายเดี่ยว)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3 13:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 13:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (หญิงเดี่ยว)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3 13:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 13:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน)  รอบคัดเลือก .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2 13:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ