ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย W
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 11:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 12:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 16:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย Z
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 14:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย W
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:40 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 12:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 14:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 13:20 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย Z
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย W
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:20 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย X
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 11:50 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 14:10 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย Z
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 23
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 24
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 12:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 14:50 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 26
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:10 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 28
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 12:20 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 13:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 10:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 32
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3 12:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4 14:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 35
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 36
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ