ประจำวันที่ 09 พฤษภาคม 2562 บาสเกตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ก อ่างทอง  vs ระนอง
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
11:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
13.00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
14.30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B นครปฐม  vs สุรินทร์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
16.25
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ค นครปฐม  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
18.00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย C ปทุมธานี  vs บุรีรัมย์
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ