ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แฮนด์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย C พะเยา  vs ตรัง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
09:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A เชียงราย  vs นครศรีธรรมราช
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
10:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B สระบุรี  vs ศรีสะเกษ
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
10:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย D ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
11:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B อุบลราชธานี  vs บุรีรัมย์
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
11:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C สมุทรปราการ  vs จันทบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
12:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C อุบลราชธานี  vs นครสวรรค์
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
12:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย C สงขลา  vs กาญจนบุรี
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
13:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D จันทบุรี  vs พัทลุง
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ