ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
10:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B นครสวรรค์  vs นครนายก
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
10:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A พิษณุโลก  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
11:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
13:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ