ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เพาะกาย  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
18:30
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร
 รอบคัดเลือก -
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
18:30
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.
 รอบคัดเลือก -
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
18:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
 รอบคัดเลือก -
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
18:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.
 รอบคัดเลือก -
โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ