ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 กีฬาทางอากาศ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย
 สะสมคะแนน -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
08:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง
 สะสมคะแนน -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
13:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย
 สะสมคะแนน -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
13:30
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง
 สะสมคะแนน -
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ