ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เนตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
10:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
11:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B นครนายก  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
13:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A พิษณุโลก  vs ระนอง
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
14:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A บุรีรัมย์  vs สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ