ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ฮอกกี้  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
ฮอกกี้
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A สุรินทร์  vs นครนายก
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2
10:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย X สระบุรี  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3
10:00
ฮอกกี้
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A บุรีรัมย์  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
4
11:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย X ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
5
11:30
ฮอกกี้
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย Y สระบุรี  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
6
12:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย X ปัตตานี  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
7
13:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B นราธิวาส  vs เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
8
13:00
ฮอกกี้
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย Y สุรินทร์  vs นราธิวาส
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
9
14:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย Y นราธิวาส  vs สุรินทร์
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
10
14:30
ฮอกกี้
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย Y ระยอง  vs เพชรบูรณ์
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
11
15:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย Y น่าน  vs นครนายก
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ