ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ว่ายน้ำ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
2
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
3
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
4
09:00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
5
09:00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
6
09:00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
7
09:00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
8
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
9
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
10
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
11
09:00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
12
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
13
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
14
09:00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
15
09:00
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
16
09:00
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
17
16:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
18
16:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
19
16:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
20
16:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
21
16:30
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
22
16:30
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 22 รายการ