ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 แบดมินตัน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย B นครราชสีมา  vs แพร่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย C เชียงใหม่  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
09:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs ลพบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
09:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย C นครปฐม  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
12:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
12:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย D นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
7
12:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
8
12:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย D นครราชสีมา  vs ตรัง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
9
15:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย B ตรัง  vs แพร่
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
10
15:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย C บุรีรัมย์  vs อุดรธานี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
11
15:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย B อุดรธานี  vs ลพบุรี
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
12
15:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย C นนทบุรี  vs ลำปาง
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ