ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ฟุตซอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย 2 นนทบุรี  vs อ่างทอง
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
14:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย 3 นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
16.00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย 4 สุโขทัย  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ