ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 หมากล้อม  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - ชลบุรี  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - นครราชสีมา  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - ชลบุรี  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7
13:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - นครราชสีมา  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8
13:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9
13:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - นนทบุรี  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ