ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ซอฟท์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Payoff  คู่ที่ 13 - บุรีรัมย์  vs สุราษฎร์ธานี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  M16  สาย X ชัยภูมิ  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3
10:40
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Payoff  คู่ที่ 14 - ระยอง  vs ชัยนาท
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4
11:10
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  M17  สาย Y เชียงใหม่  vs น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
5
12:50
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Payoff  คู่ที่ 15 - ชลบุรี  vs ตราด
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
6
15:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Payoff  คู่ที่ 16 - น่าน  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ