ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 หมากล้อม  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B นนทบุรี  vs นครปฐม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย C นครราชสีมา  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย C พัทลุง  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย D เชียงราย  vs สระบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
6
09:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
7
09:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
8
09:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A สุรินทร์  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
9
09:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B ลำพูน  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
10
09:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
11
09:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
12
09:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs มหาสารคาม
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
13
09:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
14
09:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
15
09:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย D ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
16
13:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
17
13:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย B สุรินทร์  vs นนทบุรี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
18
13:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย C พัทลุง  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19
13:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย C นครศรีธรรมราช  vs สมุทรสาคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
20
13:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs เชียงราย
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
21
13:00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย D สระบุรี  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
22
13:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
23
13:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย A นครราชสีมา  vs สุรินทร์
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
24
13:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
25
13:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย B ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
26
13:00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย B มหาสารคาม  vs พัทลุง
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
27
13:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย A เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
28
13:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย B พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
29
13:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย C พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
30
13:00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 30 รายการ