ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 วูซู  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก - นครราชสีมา  vs สตูล
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก - ชุมพร  vs สระบุรี
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบแรก - พระนครศรีอยุธยา  vs นราธิวาส
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - จันทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs สตูล
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - บุรีรัมย์  vs นราธิวาส
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ