ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซอฟท์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Payoff  คู่ที่ 17 - ลำพูน  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  M18  สาย Y น่าน  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3
10:40
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Payoff  คู่ที่ 18 - กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4
11:10
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  M19  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
5
12:50
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Payoff  คู่ที่ 19 - บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
6
15:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Payoff  คู่ที่ 20 - ระยอง  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ