ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วู้ดบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมชาย
 รอบแรก -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:00
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบแรก -
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ