ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13.00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  สาย ก ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2
15.00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  สาย ข สุรินทร์  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ