ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 คริกเก็ต  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย B
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
10:30
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย Y
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
11:50
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย C
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
14:10
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย Z
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ