ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซอฟท์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  M20  สาย X ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Payoff  คู่ที่ 21 - ชัยภูมิ  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3
11:10
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  M21  สาย Y เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4
11:10
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Payoff  คู่ที่ 22 - จันทบุรี  vs ระยอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ