ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซอฟท์เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
09:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - สมุทรสาคร  vs พิจิตร 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
09:45
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 39 - พิจิตร  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
09:45
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 40 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5
10:20
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 41 - ศรีสะเกษ  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6
10:20
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 42 - นครราชสีมา  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7
10:45
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 43 - กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8
10:45
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 44 - สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9
11:15
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 45 - กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10
11:15
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 46 - สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11
11:45
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 47 - กำแพงเพชร  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12
11:45
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 48 - พิจิตร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13
13:00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49 - กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14
13:30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50 - กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ