ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กอล์ฟ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
07:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย
 วันที่ 3 -
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2
07:00
กอล์ฟ
ทีมชาย
 วันที่ 3 -
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3
07:00
กอล์ฟ
บุคคลหญิง
 วันที่ 2 -
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
4
07:00
กอล์ฟ
ทีมหญิง
 วันที่ 2 -
สนามกอล์ฟ พานอราม่า อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ