ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ฟุตซอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย ข นนทบุรี  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
14:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย ค นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
16:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย ง สุโขทัย  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ