ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วูซู  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - นราธิวาส  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - นครพนม  vs นครราชสีมา
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
3
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - ชุมพร  vs ลำพูน
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - บุรีรัมย์  vs ปทุมธานี
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
5
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - จันทบุรี  vs บุรีรัมย์
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
7
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - นราธิวาส  vs สตูล
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
8
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - นครพนม  vs หนองบัวลำภู
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
9
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - พัทลุง  vs สตูล
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
10
13:00
วูซู
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ - ชุมพร  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ