ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คริกเก็ต  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 23 -
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
2
10:30
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 24 -
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3
12:30
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25 -
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
4
14:50
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26 -
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ