ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ฟิกเกอร์สเกต  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
14:50
ฟิกเกอร์สเกต
แอดวานซ์พรี-โนวิส (Advance Pre-Novice) หญิง
 รอบคัดเลือก -
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
2
14:50
ฟิกเกอร์สเกต
อีลิทจูเนียร์ (Elite Junior) หญิง
 รอบคัดเลือก -
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
3
15:25
ฟิกเกอร์สเกต
เบสิคจูเนียร์ (Basic Junior) หญิง
 รอบคัดเลือก -
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
4
16:00
ฟิกเกอร์สเกต
แอดวานซ์โนวิส (Advance Novice) หญิง
 รอบคัดเลือก -
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
5
17:10
ฟิกเกอร์สเกต
เบสิคโนวิส (Basic Novice) หญิง
 รอบคัดเลือก -
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
6
17:40
ฟิกเกอร์สเกต
อินเทอร์มิเดียทโนวิส (Intermediate Novice) หญิง
 รอบคัดเลือก -
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
7
18:20
ฟิกเกอร์สเกต
เบสิคพรี-โนวิส (Basic Pre-Novice) หญิง
 รอบคัดเลือก -
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ