ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จักรยาน  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:15
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง
 ไทม์ไทรอัล -
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
2
10:15
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย
 ไทม์ไทรอัล -
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
3
11:20
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง
 รอบแรก  Heat 1 -
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
4
11:20
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง
 รอบแรก  Heat 2 -
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
5
11:20
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย
 รอบแรก  Heat 1 -
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
6
11:20
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย
 รอบแรก  Heat 2 -
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
7
11:20
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย
 รอบแรก  Heat 3 -
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
8
12:00
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
9
12:00
จักรยาน
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ