ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ซอฟท์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 Page system  M22 - เชียงใหม่  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2
08:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Page system  คู่ที่ 23 - ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3
10:40
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 Page system  M23 - สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
4
10:40
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Page system  คู่ที่ 24 - ชัยภูมิ  vs จันทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
5
14:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 Page system  M24 - เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
6
15:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 Page system  คู่ที่ 25 - ลำพูน  vs ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ