ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เอ็กซ์ตรีม  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
2
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
3
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
4
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
5
11:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Stunt Skate Cross - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
6
13:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
7
13:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
8
14:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Stunt (High Jump) ประเภทบุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
9
14:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
10
14:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
11
15:00
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard Mini Ramp - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
12
16:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Skate Park - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
13
17:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Miniramp - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
14
18:00
เอ็กซ์ตรีม
Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
15
18:30
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard Park - บุคคล
 รอบคัดเลือก -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
16
19:00
เอ็กซ์ตรีม
Freestyle Slide (บุคคลหญิง)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ