ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ชักกะเย่อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs อุบลราชธานี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A นครปฐม  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B ชลบุรี  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B กำแพงเพชร  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
6
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
7
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs ขอนแก่น
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
8
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A กำแพงเพชร  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
9
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อำนาจเจริญ
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
10
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
11
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
14
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
15
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A ยะลา  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
16
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
17
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B ชลบุรี  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
18
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B กำแพงเพชร  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
19
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A ขอนแก่น  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
20
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs อำนาจเจริญ
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
21
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
22
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
23
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B อุบลราชธานี  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
24
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
25
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
26
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A อุบลราชธานี  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
27
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A ยะลา  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
28
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
29
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
30
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
31
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
32
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
33
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A กำแพงเพชร  vs อำนาจเจริญ
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
34
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
35
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
36
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
37
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
38
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs ยะลา
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
39
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A อุบลราชธานี  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
40
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
41
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
42
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
43
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A บุรีรัมย์  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
44
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
45
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A ขอนแก่น  vs อำนาจเจริญ
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
46
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
47
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
48
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
49
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
50
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
51
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย A อุบลราชธานี  vs ยะลา
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
52
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
53
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
54
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 8 คน
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
55
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
56
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A บุรีรัมย์  vs อำนาจเจริญ
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
57
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย A ขอนแก่น  vs กำแพงเพชร
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
58
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
59
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
60
09:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 8 คน
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 60 รายการ