ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เซปักตะกร้อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 73  สาย P สุพรรณบุรี  vs ลำปาง
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 74  สาย Q อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
3
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 75  สาย R มหาสารคาม  vs สงขลา
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
4
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 76  สาย S นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
5
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37 - กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
6
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ